LAYNE BOWLER POMPA SANAYİ A.Ş.

Layne Bowler’in öyküsü, 1882’de “Mahlon Layne”nin açtığı derince kuyudaki suyu, yer üstüne çıkarabilmek için bir pompaya ihtiyaç duymasıyla başladı. Santrifüj pompalar belli bir derinlikten fazlasından emiş yapamadıklarından, suyu kuyudan çekebilmek amacıyla kullanılacak pompanın o zamanın tüm pompalarından farklı olarak tasarlanması gerekiyordu. Yeraltı sularını insanlığın etkin kullanımına kazandıran mucit M. Layne ile girişimci ” P.D. Bowler”in, birlikte,1903 yılında, Mississippi’de başlattıkları Layne/Bowler imalatı, günümüzde tüm dünyada geniş kullanım ve üretime kavuşan düşey milli ve dalgıç dik türbin pompaların öncüsü oldu.
Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş, ülkemizin, pompa sektöründeki ilk sanayi işletmelerinden biri olarak 1965 yılında Ankara’da kuruldu. Özel kanunla, bir devlet teşekkülü olarak ve büyük imkanlarla kurulan firmanın teknolojiyi getiren ortağı, bu pompaların yaratıcısı Layne-Bowler California idi. O yıllarda, sanayileşme sürecinin daha çok başında olan ülkenin, pompa ithalatı için gerek duyduğu kaynaklarda derhal bir tasarruf sağlayan firma, araştırmacı ve yenilikçi yapılanmasıyla, mühendislik çalışmalarının hiç durmayacağı bir pompa üretim merkezi haline süratle geldi; sadece Türkiye’de değil, bölgesinde de teknolojisini yaydı; satış sonrası hizmetlerinin getirdiği üstünlükle de en prestijli marka imajını durmadan pekiştirdi. Öyle ki, ürünlerine gösterilen yüksek talep, sadece Türkiye’de değil, ihracat yaptığı diğer ülkelerde de pompalarının taklid edilmesine sebep oldu. Bugün bu sektörde imalat yapan bir çok firma, faaliyetlerine, Layne Bowler pompalarını kopyalamaya çabalayarak başlamışlardır.
Layne Bowler A.Ş., kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içinde, düşey millli pompa imalatını 80″lik serilere kadar genişletti; eksenel pompalar da ürettti; 2900 litre/saniye debiye ulaşan pompaları büyük sulama projelerine hayat verdiler. Çok büyük debileri 25 metre derinden alıp; 120 metrenin üzerine taşıdılar. Mühendislik pompaları, sadece su teminine değil, endüstriyel tesislere de ağır koşullarda, güvenilir hizmet verdi. Enerji sektörü, demir çelik endüstrisi, belediyeler, 24 saat problemsiz ve daha az enerji sarf ederek işletecekleri pompaları için Layne Bowler’i tercih ettiler. “Ömür Boyu Maliyet”te en ekonomik çözümleri Layne Bowler ürünleriyle elde ettiler.
Layne Bowler, son 10 yılında ürün gamına yeni pompalar ekledi. Montaj kolaylığı bakımından yaygınlaşmakta olan dalgıç pompalar, 14″ çapa kadar üretilir hale geldi; bu dalda da kalite, güvenilirlik ve satış sonrası hizmetin en başarılı örnekleri oldular. Jeotermal kaynakların kullanımı için gereken çok özel pompalar, Layne Bowler üretim programı içinde yerlerini aldılar. 130°C’ın üzerinde sıcaklıktaki akışkanlar şehirlerin ısıtma sistemlerine Layne Bowler ile aktarıldı; 200 metreden daha derinden kaynayan sıcak sular Layne Bowler’le yeryüzüne çıkartıldı. Seri üretimine başlanmak üzere olan, tıkanmaz tip ve vortex tip atık su dalgıçları Layne Bowler’in en yeni serisi oldu.
Firmamızın daima modern halde tutula gelen tasarım ve üretim kabiliyetleri, son on yıl içinde CAD CAM uygulamaları, CFD ve hızlı prototipleme imkanlarıyla donatıldı; test laboratuvarları akredite edildi; Layne Bowler, sürekli yatırım yapılan ar-ge ve proje ofisleri, model, döküm ve talaşlı imalat haneleri, geniş üretim yelpazesi ile, iç ve dış pazarda önemli bir aktör olmaya devam etti, payını giderek artırdı. Günümüzde, Layne Bowler ürünlerini, dünyanın hemen her ülkesinde görmek mümkün. Firmamız, ana pazarları durumundaki Orta Doğu ve Kuzey Afrika yanında, Avustralya, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarının da önemli tedarikçilerinden.
Dünyada, yüzyılı aşkın birikime sahip çok ender sayıda pompa imalatçısı bulunuyor. Bunlar günümüzün öncü teknoloji üreticileri de aynı zamanda. Yüzyıllık birikimle üretilen bir pompanın farkını anlamak, mühendisliğin tadına varmak için sizinde bir Layne Bowler’ınız olsun.

Düşey Milli Dik Türbin Pompaları
• Dalgıç Dik Türbin Pompaları
• Atık Su Pompaları
• Yatay Pompalar
• Jeotermal Pompalar
(düşük sıcaklık, < 700C)
• Jeotermal Pompalar
(yüksek sıcaklık, > 700C)
• Her Türlü Mühendislik Pompalar
• Anahtar Teslim Projeler
• Tarımda (yağmurlama, salma,
sulama, damla sulama, akarsu ve
gölden su temini)
• Belediyelerde (içmesuyu, drenaj,
tasfiye)
• Sanayide (servis suyu, soğutma
kulesi, boru hattı, hafriyat drenajı,
yangın pompası)
• Kimyasal Aşındırıcılı Sular için
Pompalar (deniz suyu, korozif sular)
• Mekanik Aşındırıcı Yoğun Sular için
Pompalar (kumlu, siltli sular)

 

 

 

Batı Sitesi Mah. F.S.M. Bulvarı No: 546, 6370, YENİMAHALLE ANKARA
+90-312-255 96 51
+90-312-255 96 50

Firma İletişim Formu15.670 kez görüntülenmiştir